Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Toàn Cầu.
Khu kinh tế Dung Quất - Xã Bình Đông - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
0968.987.999 - 0912.214.296
contact@toancaujsc.vn