Sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam cùng nhu cầu xây dựng hạ tầng giao thông ngày càng tăng trong những năm gần đây đã thôi thúc Toàn Cầu tham gia lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao số lượng cũng như chất lượng các dự án cầu đường, giao thông tại Việt Nam.
Khởi đầu với dự án xây dựng công trình Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi, Toàn Cầu đã chứng minh năng lực đầu tư phát triển dự án chuyên nghiệp thông qua việc tổ chức triển khai thi công các hạng mục quan trọng trong khu liên hợp. Sự khác biệt của Toàn Cầu trong việc điều hành và quản lý dự án hạ tầng đó là đề cao kiểm soát chất lượng và tiến độ công trình, vì vậy đã được Ban quản lý dự án đánh giá cao về chất lượng thi công.
Với khởi đầu thuận lợi, cùng ưu thế từ ngành nghề kinh doanh cốt lõi thiết kế và thi công xây dựng các dự án dân dụng và công nghiệp, Toàn Cầu tự tin chinh phục lĩnh vực mới với tham vọng tên tuổi Toàn Cầu sẽ được gắn liền với nhiều dự án hạ tầng hiện đại của Việt Nam.