Tài sản đối ứng số 01

12 tỷ đồng

Thửa đất

Thửa đất số 453, tờ bản đồ số 45
Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
Diện tích: 65,6m2

Định giá: 12 tỷ
Đối ứng: 24 tỷ