Chính phủ ban hành nghị định mới về giá đất

Chính phủ hôm nay ban hành Nghị định 71, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất.

Nghị định này có hiệu lực khi Luật Đất đai 2024 được thi hành – dự kiến từ ngày 1/8.

Nghị định 44 hiện hành tồn tại một số quy định bất cập về định giá đất. Điều này khiến hàng trăm dự án bất động sản, nhà ở thương mại không thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính, khách hàng không được cấp sổ hồng.

Tại nghị định 71 vừa ban hành, Chính phủ đưa ra trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất.

Nghị định mới cũng hướng dẫn việc áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá với các trường hợp giao, cho thuê đất.

Cụ thể, các trường hợp giao đất, cho thuê trả tiền một lần và thuê trả tiền hằng năm sẽ áp dụng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh tại thời điểm nhà chức trách ban hành quyết định giao, cho thuê.

Trường hợp quyết định giao, cho thuê ban hành từ 1/7 đến 31/12/2014, tiền thuê trả hằng năm được áp dụng theo bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh năm 2015.

Chính phủ cũng xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó, các yếu tố tác động đến giá đất phi nông nghiệp như vị trí, điều kiện giao thông (độ rộng, tiếp giáp với một hoặc nhiều đường), điều kiện về cấp điện, nước, thời hạn sử dụng đất…

Với đất nông nghiệp, các yếu tố này gồm vị trí, đặc điểm thửa đất, khu đất (khoảng cách gần nhất đến nơi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm), thời hạn sử dụng.

Tổ chức định giá cần đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể các yếu tố ảnh hưởng đến giá, mức chênh lệch và cách điều chỉnh tương ứng chênh lệch. Trong trường hợp chưa có quy định cụ thể hoặc thiếu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, tổ chức định giá đề xuất cụ thể trong báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá để hội đồng thẩm định xem xét.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải cung cấp thông tin để phục vụ định giá đất, bằng văn bản hoặc điện tử trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của tổ chức thực hiện định giá.

Anh Tú


Nguồn vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *