Hiển thị tất cả 5 kết quả

2 tỷ 700tr
Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nội Diện tích: 75.4m2
12 tỷ - 28 tỷ đồng
Dương Nội - Hà Đông Diện tích: 157m2 - 394m2
19 tỷ - 41 tỷ đồng
Dương Nội, Hà Đông Diện tích: 162m2 - 198m2
Văn Giang - Hưng Yên Diện tích: 70m2 - 603,8m2
13 tỷ - 115 tỷ đồng
Văn Giang - Hưng Yên Diện tích: 67,5m2 - 288m2