Hải Phòng thành lập Tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho nhà đầu tư

Tổ công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hải Phòng, rà soát các dự án chậm triển khai, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Ngày 7/6, UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn Hải Phòng.

Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng làm Tổ trưởng, Phó chủ tịch Thường trực Lê Anh Quân làm Tổ phó Thường trực. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở ngành chức năng liên quan và chủ tịch UBND các quận huyện nơi có các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt là thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do các sở ban ngành của thành phố đang thụ lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian.

Tổ công tác cũng thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có hướng xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình. Đồng thời, rà soát nội dung bất cập, có sự chồng chéo, mẫu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Hải Phòng thành lập Tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho nhà đầu tư - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng làm Tổ trưởng Tổ công tác gỡ vướng cho nhà đầu tư

Tổ công tác có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước UBND TP. Hải Phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo UBND TP. Hải Phòng định kỳ hàng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của UBND thành phố về tình hình, kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Đảm bảo kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *