2 thửa đất tổng diện tích 200m2 tại xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội